ANKIETA
PROFILAKTYKI PROBLEMÓW ODKRĘGOSŁUPOWYCH - WYNIKI

Zobacz wyniki w poszczególnych szkołach
SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY I-III
Nr pytania Il. ankietowanych
do 31.I
Prawidł. odp.
do 31.I
Il. ankietowanych
po 31.I
Prawidł. odp.
po 31.I
1. 240 84.58 % 314 92.36 %
2. 240 33.75 % 314 68.79 %
3. 240 10.00 % 314 58.28 %
4. 240 66.67 % 314 81.53 %
SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY IV-VI
Nr pytania Il. ankietowanych
do 31.I
Prawidł. odp.
do 31.I
Il. ankietowanych
po 31.I
Prawidł. odp.
po 31.I
1. 541 85.03 % 518 87.26 %
2. 541 51.57 % 518 57.14 %
3. 541 28.65 % 518 48.26 %
4. 541 78.00 % 518 83.59 %
5. 541 53.23 % 518 69.31 %
6. 541 53.60 % 518 63.13 %
7. 541 31.98 % 518 32.43 %
8. 541 47.13 % 518 42.08 %
9. 541 60.81 % 518 61.00 %
10. 541 73.75 % 518 80.50 %
GIMNAZJUM, KLASY I-III
Nr pytania Il. ankietowanych
do 31.I
Prawidł. odp.
do 31.I
Il. ankietowanych
po 31.I
Prawidł. odp.
po 31.I
1. 340 83.24 % 171 80.70 %
2. 340 54.41 % 171 67.84 %
3. 340 26.76 % 171 64.33 %
4. 340 85.00 % 171 84.80 %
5. 340 56.76 % 171 82.46 %
6. 340 61.47 % 171 71.93 %
7. 340 33.53 % 171 38.60 %
8. 340 57.65 % 171 60.23 %
9. 340 52.65 % 171 59.65 %
10. 340 69.71 % 171 82.46 %