ANKIETA
PROFILAKTYKI PROBLEMÓW ODKRĘGOSŁUPOWYCH -
WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH - GMINA MILICZ

Zobacz wyniki ogólne
SZKOŁA PODSTAWOWA W MILICZU, KLASY I-III
Nr pytania Il. ankietowanych do 31.01.2016 Praw. odpowiedzi do 31.01.2016 Il. ankietowanych po 31.01.2016 Praw. odpowiedzi po 31.01.2016
1. 55 92.73 % 125 92.80 %
2. 55 38.18 % 125 68.00 %
3. 55 3.64 % 125 64.00 %
4. 55 85.45 % 125 80.00 %
SZKOŁA PODSTAWOWA W MILICZU, KLASY IV-VI
Nr pytania Il. ankietowanych do 31.01.2016 Praw. odpowiedzi do 31.01.2016 Il. ankietowanych po 31.01.2016 Praw. odpowiedzi po 31.01.2016
1. 373 83.11 % 327 85.63 %
2. 373 52.28 % 327 50.15 %
3. 373 31.90 % 327 48.01 %
4. 373 77.21 % 327 83.18 %
5. 373 54.96 % 327 69.72 %
6. 373 55.76 % 327 64.53 %
7. 373 36.73 % 327 36.09 %
8. 373 50.94 % 327 40.06 %
9. 373 69.44 % 327 64.53 %
10. 373 75.87 % 327 79.20 %
SZKOŁA PODSTAWOWA WE WZIĄCHOWIE WIELKIM, KLASY I-III
Nr pytania Il. ankietowanych do 31.01.2016 Praw. odpowiedzi do 31.01.2016 Il. ankietowanych po 31.01.2016 Praw. odpowiedzi po 31.01.2016
1. 64 85.94 % 69 94.20 %
2. 64 32.81 % 69 75.36 %
3. 64 15.63 % 69 59.42 %
4. 64 65.63 % 69 92.75 %
SZKOŁA PODSTAWOWA WE WZIĄCHOWIE WIELKIM, KLASY IV-VI
Nr pytania Il. ankietowanych do 31.01.2016 Praw. odpowiedzi do 31.01.2016 Il. ankietowanych po 31.01.2016 Praw. odpowiedzi po 31.01.2016
1. 31 90.32 % 61 91.80 %
2. 31 38.71 % 61 73.77 %
3. 31 3.23 % 61 39.34 %
4. 31 80.65 % 61 80.33 %
5. 31 32.26 % 61 65.57 %
6. 31 25.81 % 61 65.57 %
7. 31 22.58 % 61 22.95 %
8. 31 25.81 % 61 39.34 %
9. 31 51.61 % 61 49.18 %
10. 31 54.84 % 61 80.33 %
SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM ZAMKU, KLASY I-III
Nr pytania Il. ankietowanych do 31.01.2016 Praw. odpowiedzi do 31.01.2016 Il. ankietowanych po 31.01.2016 Praw. odpowiedzi po 31.01.2016
1. 0 0.00 % 11 90.91 %
2. 0 0.00 % 11 81.82 %
3. 0 0.00 % 11 36.36 %
4. 0 0.00 % 11 100.00 %
SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM ZAMKU, KLASY IV-VI
Nr pytania Il. ankietowanych do 31.01.2016 Praw. odpowiedzi do 31.01.2016 Il. ankietowanych po 31.01.2016 Praw. odpowiedzi po 31.01.2016
1. 12 91.67 % 23 95.65 %
2. 12 75.00 % 23 52.17 %
3. 12 33.33 % 23 34.78 %
4. 12 91.67 % 23 82.61 %
5. 12 66.67 % 23 78.26 %
6. 12 66.67 % 23 69.57 %
7. 12 25.00 % 23 8.70 %
8. 12 50.00 % 23 52.17 %
9. 12 75.00 % 23 52.17 %
10. 12 100.00 % 23 82.61 %
SZKOŁA PODSTAWOWA W CZATKOWICACH, KLASY I-III
Nr pytania Il. ankietowanych do 31.01.2016 Praw. odpowiedzi do 31.01.2016 Il. ankietowanych po 31.01.2016 Praw. odpowiedzi po 31.01.2016
1. 16 100.00 % 14 100.00 %
2. 16 6.25 % 14 64.29 %
3. 16 6.25 % 14 64.29 %
4. 16 68.75 % 14 71.43 %
SZKOŁA PODSTAWOWA W CZATKOWICACH, KLASY IV-VI
Nr pytania Il. ankietowanych do 31.01.2016 Praw. odpowiedzi do 31.01.2016 Il. ankietowanych po 31.01.2016 Praw. odpowiedzi po 31.01.2016
1. 15 93.33 % 40 100.00 %
2. 15 73.33 % 40 90.00 %
3. 15 46.67 % 40 65.00 %
4. 15 73.33 % 40 95.00 %
5. 15 53.33 % 40 75.00 %
6. 15 46.67 % 40 57.50 %
7. 15 40.00 % 40 25.00 %
8. 15 40.00 % 40 50.00 %
9. 15 26.67 % 40 80.00 %
10. 15 80.00 % 40 97.50 %
SZKOŁA PODSTAWOWA W SUŁOWIE, KLASY I-III
Nr pytania Il. ankietowanych do 31.01.2016 Praw. odpowiedzi do 31.01.2016 Il. ankietowanych po 31.01.2016 Praw. odpowiedzi po 31.01.2016
1. 68 72.06 % 61 83.61 %
2. 68 27.94 % 61 57.38 %
3. 68 13.24 % 61 45.90 %
4. 68 51.47 % 61 70.49 %
SZKOŁA PODSTAWOWA W SUŁOWIE, KLASY IV-VI
Nr pytania Il. ankietowanych do 31.01.2016 Praw. odpowiedzi do 31.01.2016 Il. ankietowanych po 31.01.2016 Praw. odpowiedzi po 31.01.2016
1. 73 89.04 % 47 82.98 %
2. 73 38.36 % 47 48.94 %
3. 73 19.18 % 47 63.83 %
4. 73 75.34 % 47 85.11 %
5. 73 57.53 % 47 59.57 %
6. 73 54.79 % 47 53.19 %
7. 73 17.81 % 47 38.30 %
8. 73 35.62 % 47 44.68 %
9. 73 46.58 % 47 42.55 %
10. 73 73.97 % 47 72.34 %
SZKOŁA PODSTAWOWA W DUNKOWEJ, KLASY I-III
Nr pytania Il. ankietowanych do 31.01.2016 Praw. odpowiedzi do 31.01.2016 Il. ankietowanych po 31.01.2016 Praw. odpowiedzi po 31.01.2016
1. 37 86.49 % 34 100.00 %
2. 37 51.35 % 34 76.47 %
3. 37 5.41 % 34 61.76 %
4. 37 67.57 % 34 82.35 %
SZKOŁA PODSTAWOWA W DUNKOWEJ, KLASY IV-VI
Nr pytania Il. ankietowanych do 31.01.2016 Praw. odpowiedzi do 31.01.2016 Il. ankietowanych po 31.01.2016 Praw. odpowiedzi po 31.01.2016
1. 37 86.49 % 20 75.00 %
2. 37 64.86 % 20 80.00 %
3. 37 27.03 % 20 25.00 %
4. 37 86.49 % 20 75.00 %
5. 37 40.54 % 20 75.00 %
6. 37 51.35 % 20 60.00 %
7. 37 18.92 % 20 30.00 %
8. 37 51.35 % 20 50.00 %
9. 37 18.92 % 20 55.00 %
10. 37 56.76 % 20 85.00 %
SZKOŁA INNA, KLASY I-III
Nr pytania Il. ankietowanych do 31.01.2016 Praw. odpowiedzi do 31.01.2016 Il. ankietowanych po 31.01.2016 Praw. odpowiedzi po 31.01.2016
1. 1 0.00 % 2 100.00 %
2. 1 100.00 % 2 50.00 %
3. 1 0.00 % 2 50.00 %
4. 1 0.00 % 2 100.00 %
SZKOŁA INNA, KLASY IV-VI
Nr pytania Il. ankietowanych do 31.01.2016 Praw. odpowiedzi do 31.01.2016 Il. ankietowanych po 31.01.2016 Praw. odpowiedzi po 31.01.2016
1. 0 0.00 % 2 50.00 %
2. 0 0.00 % 2 0.00 %
3. 0 0.00 % 2 50.00 %
4. 0 0.00 % 2 100.00 %
5. 0 0.00 % 2 50.00 %
6. 0 0.00 % 2 50.00 %
7. 0 0.00 % 2 50.00 %
8. 0 0.00 % 2 0.00 %
9. 0 0.00 % 2 0.00 %
10. 0 0.00 % 2 50.00 %
GIMNAZJUM w MILICZU, KLASY I-III
Nr pytania Il. ankietowanych do 31.01.2016 Praw. odpowiedzi do 31.01.2016 Il. ankietowanych po 31.01.2016 Praw. odpowiedzi po 31.01.2016
1. 178 88.20 % 1 0.00 %
2. 178 53.93 % 1 0.00 %
3. 178 28.09 % 1 0.00 %
4. 178 88.76 % 1 0.00 %
5. 178 60.67 % 1 0.00 %
6. 178 63.48 % 1 0.00 %
7. 178 39.33 % 1 100.00 %
8. 178 66.29 % 1 100.00 %
9. 178 60.11 % 1 0.00 %
10. 178 75.84 % 1 0.00 %
GIMNAZJUM WE WRÓBLIŃCU, KLASY I-III
Nr pytania Il. ankietowanych do 31.01.2016 Praw. odpowiedzi do 31.01.2016 Il. ankietowanych po 31.01.2016 Praw. odpowiedzi po 31.01.2016
1. 78 78.21 % 98 82.65 %
2. 78 44.87 % 98 73.47 %
3. 78 23.08 % 98 70.41 %
4. 78 80.77 % 98 85.71 %
5. 78 57.69 % 98 82.65 %
6. 78 69.23 % 98 69.39 %
7. 78 28.21 % 98 42.86 %
8. 78 53.85 % 98 66.33 %
9. 78 43.59 % 98 57.14 %
10. 78 66.67 % 98 83.67 %
GIMNAZJUM W SUŁOWIE, KLASY I-III
Nr pytania Il. ankietowanych do 31.01.2016 Praw. odpowiedzi do 31.01.2016 Il. ankietowanych po 31.01.2016 Praw. odpowiedzi po 31.01.2016
1. 84 77.38 % 72 79.17 %
2. 84 64.29 % 72 61.11 %
3. 84 27.38 % 72 56.94 %
4. 84 80.95 % 72 84.72 %
5. 84 47.62 % 72 83.33 %
6. 84 50.00 % 72 76.39 %
7. 84 26.19 % 72 31.94 %
8. 84 42.86 % 72 51.39 %
9. 84 45.24 % 72 63.89 %
10. 84 59.52 % 72 81.94 %